Adem & Stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur(accent en uitspraak van letters), luidheid, prosodie (de intonatie die gebruikt wordt bij een vraagzin of gewone zin) en toonhoogte spelen mee in hoe jouw boodschap overkomt. Wat je zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop je de woorden uitspreekt. Als je een hele aardige boodschap op een boze toon overbrengt zal dit toch boos overkomen, ook al was de boodschap goed bedoeld.