Afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel in de linker hersenhelft. Dit wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Bij sommige mensen zit het taalsysteem in de rechterhersenhelft. Als zij hersenletsel oplopen in de rechterhersenhelft kan er ook een afasie optreden. Afasie komt het meest voor bij volwassenen en ouderen. Maar ook kinderen en jongeren kunnen hersenletsel oplopen met een afasie als gevolg. Door afasie kunnen er problemen ontstaan met het spreken, lezen en schrijven. Samen geven deze talige problemen stoornissen in de communicatie. De ernst en omvang van de afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen, iemands persoonlijkheid en de algehele gezondheid. Sommige mensen met afasie kunnen wel goed taal begrijpen, maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden (woordvindingsproblemen) of met de zinsopbouw. Het komt regelmatig voor dat een afasiepatiënt een ander woord zegt dan hij/zij bedoelt. Ook komt het voor dat afasiepatiënten juist wél veel spreken, maar wat ze zeggen is voor de gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen. Zij hebben vaak grote problemen met het begrijpen van gesproken en geschreven taal. Tijdens een gesprek vangen ze bijvoorbeeld alleen trefwoorden op en bedenken zelf het verband hiertussen. Vooral bij ingewikkelde zinnen levert dit misverstanden op.

 

Naast het spreken en begrijpen van gesproken taal kunnen er ook problemen zijn met het lezen en schrijven. Het lezen van een boek, de krant of het volgen van een ondertiteling op de televisie is vaak moeilijk en soms zelfs onmogelijk. Schrijfproblemen kunnen ook voorkomen en maken het bijvoorbeeld moeilijk om boodschappen te noteren bij het telefoneren of een brief te schrijven. Het herstel van de taal- en spraakproblemen vindt voornamelijk plaats in de eerste drie tot zes maanden na de beroerte. In deze periode is veel logopedische therapie belangrijk.

 

Wat doet de logopedist?

Eerst zal een onderzoek afgenomen worden om te kijken naar het begrijpen en uiten van de gesproken en geschreven taal. Wij gaan na hoe de communicatie van de patiënt met zijn/haar omgeving (partner, familie) verloopt. De resultaten worden met de patiënt en zijn/haar familie besproken. Daarnaast geven we voorlichting en adviezen.

 

De behandeling is gericht op de individuele problematiek van de patiënt. Oefeningen worden gedaan om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Ook wordt de patiënt en zijn/haar directe omgeving geleerd hoe zij op een andere manier met elkaar kunnen communiceren. Het kan zijn dat een communicatiehulpmiddel zinvol is. Mocht dit zo zijn dan zullen wij u hierover adviseren en begeleiding bieden.

linker-en-rechter-hersenhelft

Meer informatie over afasie

www.afasiecentrum.nl
www.afasie.nl
www.hersenletsel.net