Afspraak & Behandeling

Algemene voorwaarden Logopedie

Aan logopedie zitten, net als bij vele andere paramedische beroepen, Algemene voorwaarden verbonden. Onder dit kopje zullen deze Algemene voorwaarden besproken worden.

Zo zijn er bijvoorbeeld vaste afspraken over tarieven, vergoeding en het afzeggen van een afspraak. Lees daarom deze tekst goed zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Logopedie

Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, stem, gehoor en/of slikken. Logopedie is een specialisme gericht op het ontwikkelen, herstellen  en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten en de verwerking van eten en drinken. Ook de ademhaling en articulatie horen bij de behandeling van een logopedist. Logopedie biedt cliënten van 0 tot 99 jaar preventie, zorg, training en advies ten aanzien van communicatie, mondfuncties, het gehoor, slikken en stem.

Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van taal, eten en drinken, mondgedrag, spraak, adem, stem en gehoor. Ook geven zij scholing en preventie bij onder andere beroepssprekers, toneelspelers, leraren en zangers.

Afspraak & Behandeling

De eerste afspraak, onderzoek en een behandelplan

Tijdens de eerste afspraak zal de logopedist een anamnese afnemen. Afhankelijk van de klacht zal deze kort of wat langer duren. Na de eerste afspraak volgt meestal een fase van onderzoek. Na het onderzoek zal de logopediste een behandelplan opstellen. Dit behandelplan wordt uitvoerig met u besproken en u op schrift overhandigd. Ook uw (huis)arts ontvangt hier, na uw schriftelijke toestemming, een exemplaar van. Elk half jaar wordt het onderzoek herhaald en het behandelplan geëvalueerd.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van uw klacht of aandoening. Het is belangrijk dat u de logopedist duidelijk maakt, wat precies uw klacht is. Mede op basis van uw informatie stellen wij de diagnose. De diagnose leidt tot een behandelplan, die zorgt voor een goede behandeling. Wij geven u ook informatie op basis van de informatie die u ons geeft. Op basis van deze informatie en de adviezen van de logopedist beslist u of dit de best passende behandeling is en eventueel ook of het behandelplan aangepast moet worden. We zullen vaak vragen thuis ook oefeningen te doen. Deze oefeningen zijn ook onderdeel van de behandeling.

Continuïteit van de behandelingen

Wij proberen onze klanten zo veel als mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het voorkomen dat er een week geen logopedie is, omdat uw logopedist bijvoorbeeld een cursus volgt. Wij zorgen er dan voor dat u deze week thuis door kunt oefenen of dat de behandeling in overleg met u op een ander tijdstip plaats vindt. Het kan ook voorkomen dat uw logopedist wordt vervangen door een collega logopedist. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Annuleren van een afspraak

U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Uw logopedist zal haar best doen u een ander tijdstip aan te bieden.

Verwijsbrief

De verwijsbrief van uw (huis)arts

Voor het bezoeken van een logopedist heeft u altijd een verwijsbrief van uw (huis)arts, specialist, tandarts of orthodontist nodig. De verwijsbrief kunt u bij uw eerste bezoek aan uw logopedist overhandigen.

Verzekering

Logopedie wordt meestal door uw zorgverzekering vergoed. Voor meer informatie kijk op de website van uw zorgverzekeraar.

Verzekeraars:

“Logopedie zit in het basispakket en valt onder het verplichte eigen risico. Dit eigen risico geldt alleen bij betalende verzekerden. Voor kinderen die op de polis van de ouders zijn meeverzekerd geldt geen eigen risico.

Lees voor het bezoeken van de praktijk altijd uw polisvoorwaarden. Waar u verzekerd bent, maakt voor ons niets uit. Bij uw eerste bezoek aan de praktijk wordt een kopie van uw verzekeringsbewijs gemaakt. Dit is voor onze en uw zorgverleners administratie. Het is dus voor alle partijen prettig wanneer u uw pasje of polisblad de eerste keer meeneemt.”

Vergoeding & Tarieven

Facturering

Wij sturen onze factuur rechtstreeks naar uw verzekeringsmaatschappij. Voor de behandelingen die onder het verplichte eigen risico vallen (alleen bij volwassenen) krijgt u van uw verzekeraar de rekening toegestuurd.

Vergoeding

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de logopedische behandeling vanuit het basispakket na een verwijzing van huisarts of specialist.

Contact met andere disciplines door uw logopediste

Het kan voorkomen dat het de logopedische behandeling ten goede komt, wanneer uw logopedist contact heeft met bijvoorbeeld de school van uw kind of de KNO-arts die u naar logopedie verwees. Dit gebeurt echter nooit zonder uw toestemming. Tijdens de eerste afspraak wordt u gevraagd hiervoor schriftelijk toestemming te geven.

Na de behandeling

1. Als u het idee heeft dat u/of uw kind een terugval heeft, twijfel dan niet een neem weer contact op met de logopedist.

2. Blijf uw oefeningen doen als u het idee heeft dat deze belangrijk zijn voor het dagelijks gebruik van uw stem.

3. Als u was verwezen door een huisarts of KNO-arts krijgt deze een eindverslag van de logopedist. Mocht u geen verwijzing hebben gehad maar wilt u toch dat uw huisarts bericht krijgt van uw behandeling geef dit dan door aan uw logopedist.

Wij zouden het waarderen als u na de behandeling een beoordeling achter zou willen laten op:

Zorgkaart Nederland Praktijk
Zorgkaart Nederland Logopedist

en/of

Via google bij recensies van Logopediepraktijk Linda van Kleef.