Afspraak & Behandeling

De eerste afspraak, onderzoek en een behandelplan

Tijdens de eerste afspraak zal de logopedist een anamnese afnemen. Afhankelijk van de klacht zal deze kort of wat langer duren. Na de eerste afspraak volgt meestal een fase van onderzoek. Na het onderzoek zal de logopediste een behandelplan opstellen. Dit behandelplan wordt uitvoerig met u besproken en u op schrift overhandigd. Ook uw (huis)arts ontvangt hier, na uw schriftelijke toestemming, een exemplaar van. Elk half jaar wordt het onderzoek herhaald en het behandelplan geëvalueerd.

 

Het aantal behandelingen is afhankelijk van uw klacht of aandoening. Het is belangrijk dat u de logopedist duidelijk maakt, wat precies uw klacht is. Mede op basis van uw informatie stellen wij de diagnose. De diagnose leidt tot een behandelplan, die zorgt voor een goede behandeling. Wij geven u ook informatie op basis van de informatie die u ons geeft. Op basis van deze informatie en de adviezen van de logopedist beslist u of dit de best passende behandeling is en eventueel ook of het behandelplan aangepast moet worden. We zullen vaak vragen thuis ook oefeningen te doen. Deze oefeningen zijn ook onderdeel van de behandeling.

 

Continuïteit van de behandelingen

Wij proberen onze klanten zo veel als mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het voorkomen dat er een week geen logopedie is, omdat uw logopedist bijvoorbeeld een cursus volgt. Wij zorgen er dan voor dat u deze week thuis door kunt oefenen of dat de behandeling in overleg met u op een ander tijdstip plaats vindt. Het kan ook voorkomen dat uw logopedist wordt vervangen door een collega logopedist. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

 

Annuleren van een afspraak

U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren. Uw logopedist zal haar best doen u een ander tijdstip aan te bieden.