Gesprekken

Het eerste gesprek

1. De logopedist bespreekt met u uw klachten/de klachten van uw kind.

2. U krijgt informatie over de duur en frequentie van de behandeling.

3. U krijgt uitleg over onderzoek en testen die bij de behandeling passen.

4. Als contact met andere zorgverleners en/of leerkrachten noodzakelijk is,

gebeurt dat in overleg met u.

5. Als u nog vragen heeft worden deze met u besproken.

 

Diagnosegesprek

1. De diagnose wordt gesteld. Een voorstel voor het behandelplan wordt gedaan.

2. De behandeling wordt gestart.

3. Tips en adviezen voor het dagelijks gebruik worden gegeven.

4. Aan het eind van de behandeling wordt huiswerk meegegeven.

5. Vooruitzichten van de behandeling worden besproken.

 

Vervolggesprekken

Evaluatiemomenten worden ingepland zodat de vooruitgang gemeten kan worden. Na de evaluatie wordt de voortgang met u besproken en worden er afspraken gemaakt over de verdere behandeling.