Lezen als motor voor het praten

In veel gezinnen gaan ouders met succes aan de slag om de spraak-taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. Vaak ook gebruiken ze daar bij al een vorm van globaal lezen, zoals bijvoorbeeld ‘Leespraat’ of de cd-rom ‘Leren lezen, om te leren praten’. Toch is het geen uitzondering als de spraakontwikkeling – ondanks die vroege inspanningen – niet of nauwelijks op gang komt en het kind vrijwel niet verstaanbaar praat. Dan kan de logopedist hulp bieden met een logopedisch therapieplan, waarbij het vroeg leren lezen in iéder geval een plaats moet krijgen. Disharmonisch: wel snappen, maar niet kunnen vertellen. De meerderheid van de kinderen die wij in onze praktijk binnen krijgen, spreekt nauwelijks, terwijl ze een relatief goed taalbegrip hebben. Het taalbegrip is dus (veel) beter dan de taalproductie. Disharmonisch noemen we dat.