OMFT

De vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Denk aan foutieve slikgewoonten, mondademen, duimen, vingerzuigen, lispelen of slissen. Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.

 

Normaal gesproken is er een evenwicht tussen de werking van de verschillende spieren in en rond de mond. De kauwspieren, tong, lippen,  kinspieren en nog veel meer spieren oefenen ieder functionele krachten uit op het gebit. Als bepaalde spieren of spiergroepen niet goed (samen)werken, heeft dit vrijwel altijd een direct gevolg voor de vorm van het gebit en/of de kaken. Vaak is als gevolg van de vorm van het gebit de spraak gestoord.
Als alleen de spraak gestoord zou zijn, kan de klassieke logopedie uitkomst bieden. Maar als de kaken, de tanden en kiezen en/of het kaakgewricht bij het probleem betrokken zijn, kan de klassieke logopedie geen blijvend resultaat geven. De oorzaak van de problemen is dan namelijk niet weggenomen.

 

De oro-myofunctionele therapie is erop gericht alle mondspieren weer in evenwicht te brengen door gerichte oefeningen te geven en foutieve gewoonten af te leren. De therapie pakt daarmee de oorzaak aan van één of meerdere problemen en niet alleen de gevolgen van het verkeerde evenwicht. Door deze aanpak is de kans op een terugval bij andere therapieën, zoals logopedische articulatie-behandeling, orthodontie of chirurgische kaakcorrectie veel minder.