Slikstoornissen bij volwassenen

De mond wordt gebruikt om te spreken, te eten en te drinken. Sommige mensen hebben problemen bij het eten en drinken waardoor slikstoornissen kunnen ontstaan. Deze slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, keel en het strottenhoofd. Er kunnen problemen ontstaan in de aansturing van de spieren of er kan sprake zijn van een plaatselijke beschadiging waardoor het slikken minder goed gaat.

 

Na hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, tumor) of een aandoening van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld MS, Parkinson, A.L.S.) kan de aansturing van spieren problemen geven. Door een operatie in het hoofd- en halsgebied kunnen soms plaatselijke beschadigingen optreden of zijn er belemmeringen waardoor het eten en drinken minder gemakkelijk gaat. Stress en angst kunnen ook leiden tot problemen met het eten en drinken.

 

Slikstoornissen hebben zowel lichamelijke als sociale gevolgen.

Lichamelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld: verslikken, moeite met kauwen, het blijven hangen van voedsel of ongewenst gewichtsverlies.

Sociale gevolgen van slikproblemen zijn bijvoorbeeld: het nuttigen van een diner in een restaurant kan lastig zijn en het plezier in het eten en drinken kan verdwijnen.

 

Wat doet de logopedist?

De logopedist kan met een slikonderzoek de oorzaak van de slikstoornis opsporen en vaststellen in welke fase van het slikproces de stoornis zich bevindt. Het logopedisch onderzoek kan worden uitgebreid met een onderzoek door een KNO-arts en/of een radioloog. Vaak wordt een patiënt met slikproblemen ook besproken in een multidisciplinair team waarin de behandelende arts, diëtist, en de verzorging deelnemen en eventueel de patiënt of zijn/haar familie.

 

Afhankelijk van de oorzaak en de ernst van het slikprobleem stellen we in overleg met u een behandelplan op. Het doel van de interventie kan zich richten op het verminderen van het risico op verslikken, het verbeteren van de voedingstoestand of het met meer plezier eten en drinken. De interventie kan zich richten op de stoornis door middel van het aanleren van compensatiestrategieën of het trainen van specifieke spieren. Daarnaast geven we meestal adviezen aan u en uw omgeving met betrekking tot bijvoorbeeld de houding tijdens de maaltijd, de consistentie (vast of vloeibaar) van het voedsel en de wijze van aanbieden.

 

De resultaten van de slikbehandeling zijn in grote mate afhankelijk van de ernst en aard van de stoornis. Soms blijven er beperkingen bestaan, waardoor bijvoorbeeld een bepaalde voedselbereiding noodzakelijk is (andere consistentie). Of dat bepaalde voedingsmiddelen niet meer geslikt kunnen worden. De nadruk van de logopedische behandeling zal dan liggen op het zo aangenaam mogelijk maken van de eet- en drinkmomenten.