Spraak

We spreken in zinnen. Die zinnen bestaan uit woorden. De woorden bestaan op hun beurt weer uit lettergrepen. En deze lettergrepen bestaan weer uit letters. Elke letter heeft zijn eigen klank (manier van uitspreken). Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken van hun ouders, opvoeders en omgeving door de klanken na te doen. Door het verkeerd uitspreken van een letter (of combinaties ervan) krijgen woorden een andere betekenis.

Als je bijvoorbeeld een a als aa uitspreekt krijg je: staal in plaats van stal. Dit zijn beide hele verschillende woorden. Als je dan een zin maakt met een verkeerd woord er in kan de hele zin verkeerd worden begrepen door de omgeving.