Vergoeding & Tarieven

Facturering

Wij sturen onze factuur rechtstreeks naar uw verzekeringsmaatschappij. Voor de behandelingen die onder het verplichte eigen risico vallen (alleen bij volwassenen) krijgt u van uw verzekeraar de rekening toegestuurd.

 

Vergoeding

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de logopedische behandeling vanuit het basispakket na een verwijzing van huisarts of specialist.

 

Contact met andere disciplines door uw logopediste

Het kan voorkomen dat het de logopedische behandeling ten goede komt, wanneer uw logopedist contact heeft met bijvoorbeeld de school van uw kind of de KNO-arts die u naar logopedie verwees. Dit gebeurt echter nooit zonder uw toestemming. Tijdens de eerste afspraak wordt u gevraagd hiervoor schriftelijk toestemming te geven.