Vertraagde spraakontwikkeling

De spraakontwikkeling noem je vertraagd wanneer een jong kind in zijn spraak duidelijk achterblijft in vergelijking met leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder. Hij/zij spreekt in enkele woorden of korte zinnen en zijn omgeving vindt het lastig om het kind te verstaan en te begrijpen. Soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt. Een vertraagde spraakontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid, vaak oorontsteking hebben gehad of een algehele achterstand. Maar het komt ook voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt. Een vertraging in de spraakontwikkeling kan problemen geven. Het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden. Het kind kan door frustratie van niet begrepen worden opstandig raken en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken uit situaties die communicatie vereisen. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen, waardoor het kind nog verder achter kan komen te lopen. Vaak komt samen met een vertraagde spraakontwikkeling een vertraagde taalontwikkeling voor. Dit hoeft overigens niet.