Verzekering

Logopedie wordt meestal door uw zorgverzekering vergoed. Voor meer informatie kijk op de website van uw zorgverzekeraar.

 

Verzekeraars:

“Logopedie zit in het basispakket en valt onder het verplichte eigen risico. Dit eigen risico geldt alleen bij betalende verzekerden. Voor kinderen die op de polis van de ouders zijn meeverzekerd geldt geen eigen risico.

Lees voor het bezoeken van de praktijk altijd uw polisvoorwaarden. Waar u verzekerd bent, maakt voor ons niets uit. Bij uw eerste bezoek aan de praktijk wordt een kopie van uw verzekeringsbewijs gemaakt. Dit is voor onze en uw zorgverleners administratie. Het is dus voor alle partijen prettig wanneer u uw pasje of polisblad de eerste keer meeneemt.”