Wanneer naar de logopedist?

Heeft u problemen met praten of maakt u zich wel eens zorgen om de spraak van uw kind? Vraagt u zich af of de logopedist iets voor u zou kunnen betekenen?

U kunt het volgende doen:

 1. Neem contact op met uw huisarts en vraag om een verwijsbrief.

 2. U kunt ook overleggen met de begeleiders van uw kind op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de basisschool.

 3. Wij zijn Direct Toegankelijk (DTL) dus een verwijsbrief is niet noodzakelijk.

 Bel ons om te vragen of wij u verder kunnen helpen.

 

 

De onderstaande signaleringslijst zou u kunnen helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn voor u of uw kind. Wij behandelen alle hieronder genoemde zaken.

 

Adem/stem:

– adem- en stemproblemen bij benauwdheid

– heesheid; een schorre stem

– adembeheersing als voorbereiding op zingen

– hyperventilatie

– spreken in het openbaar

– stemproblemen en stemverandering o.a. bij transsexualiteit

 

Spraak:

– stotteren

– slissen/lispelen (interdentaliteit)

– articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)

– dysarthrie (problemen met praten/slikken na een beroerte)

– neusspraak

– onduidelijk spreken

 

Taal:

– taalontwikkelingsproblemen

– afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte)

– totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.)

 

Mondmotoriek, eten en drinken:

– overgevoeligheid in het mondgebied

– open mondgedrag

– eet- en drinkproblemen

– duim-, vinger- of speenzuigen

– slikproblemen