Wat behandelen wij?

– Taal (b.v. laat gaan spreken, in korte zinnen spreken, weinig woorden weten)
Spraak (b.v. slissen, schisis, onduidelijk spreken)
Gehoor (b.v. gehoortraining bij hoortoestel of CI dragers na behandeling van een jaar in het ziekenhuis)
Mondmotoriek & OMFT (b.v. verkeerd slikken, open mond gedrag)
Neurologische problematiek zoals afasie/dysartrie/slikstoornissen,

te denken valt aan problemen door beroertes,

problemen bij Parkinson, MS, ALS en andere spierziekten

Stem (b.v. een hese of schorre stem, niet luid kunnen spreken, een pijnlijke keel)
Stotteren en broddelen
Problemen met auditieve functies (b.v. auditief geheugen)