Wie ben ik?

Ik ben Linda van Kleef. In 2013 ben ik afgestudeerd als Logopedist aan de Hogeschool Utrecht. Ik heb in 2014 in Soest een logopediepraktijk opgericht.

Mijn scriptie ging over het vergroten van de woordenschat bij kinderen met een ernstige auditieve en/of communicatieve beperking. In dit onderzoek heb ik de in de praktijk gebruikte middelen en materialen vergeleken met uitgebrachte artikelen over het vergroten van de woordenschat bij deze doelgroep.

Ik heb fulltime gewerkt in een multidisciplinaire logopediepraktijk ter vervanging van een collega die met zwangerschapsverlof ging. Deze multidisciplinaire logopediepraktijk had meerdere locaties, waaronder een gezondheidscentrum. Later heb ik ook bij een andere multidisciplinaire logopediepraktijk gewerkt in een gezondheidscentrum. Ook heb ik tijdelijk een praktijk overgenomen voor een collega die ziek was. Daarna heb ik op 2 scholen gewerkt in Amsterdam. Momenteel werk ik fulltime in mijn eigen logopediepraktijk.

In de praktijk werk ik met veel plezier met kinderen van alle leeftijden en met volwassenen. Met de kinderen werk ik vaak aan spraak- en/of taalproblemen, meertaligheid of mondmotoriek. Ook werk ik onder andere met OMFT bij zowel jonge als wat oudere kinderen. Ik vind het altijd een uitdaging om de kinderen te motiveren om deze therapie goed en dagelijks uit te voeren. Bij volwassenen met stemproblemen werk ik vaak met manipulatie van de larynx.

In het gezondheidscentrum werkte ik binnen een multidisciplinair team, onder andere met fysiotherapeuten, psychologen en huisartsen. Ik vind het heel prettig om met andere disciplines samen te werken en zo een specifieke bijdrage te kunnen leveren aan de therapie. Het samenwerken met andere disciplines draagt naar mijn idee bij aan een goede zorg voor de cliënt.

Na mijn studie heb ik de cursus Manuele Facilitatie van de Larynx en OMFT gevolgd.
Mijn streven is om elk jaar in ieder geval één bijscholing te volgen om goede kwaliteit te leveren en omdat ik mijzelf zo kan blijven ontwikkelen.

Ik sta ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Ook ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), omdat dit bijdraagt aan de kwaliteit van de behandeling door logopedisten.